logo

Category : Gương mặt

11 Th5 2017

Thy Thy Phan

Họ và tên: Lê Diệu Anh Mã số: Quê quán: HCM Năm sinh: 1993 Sản phẩm đã thực hiện:  https://www.youtube.com/watch?v=ETtkI9CGI2A  thy 1 https://www.youtube.com/watch?v=fCI41VC3RzA   Thy

09 Th5 2017

Hoàng Hồng Diệu

Họ và tên: Hoàng Diệu Hồng Mã số: N05 Quê quán: Hà Nội Sản phẩm:  https://www.youtube.com/watch?v=HJV1IzZ9UY4 TVC  https://www.youtube.com/watch?v=lk7D9KZHHk0    Trà Sữa  https://www.youtube.com/watch?v=tPQYRlpOHvs  Omen            https://www.youtube.com/watch?v=J8HPRnXL3cc  Any study     https://www.youtube.com/watch?v=w6ozmtMrqm4 NC        

09 Th5 2017

Sandy Hoài Lam

Họ và tên: Sandy Hoài Lam Mã số:  N10 Năm sinh: 1994 Quê quán: HCM https://youtu.be/N0-8e4Ib9Mk   Sandy https://youtu.be/N0-8e4Ib9Mk  https://youtu.be/BiNrP_x0qsg 

09 Th5 2017

Hoà Châu Ánh

Họ và tên: Hoà Châu Ánh Mã số: N09 Quê quán:  HCM Sản phẩm https://www.youtube.com/watch?v=vKJPzj0uH6c

09 Th5 2017

Mỹ Linh Trần

Họ và tên: Mỹ Linh Trần Mã: N02 Năm sinh: 1995 Quê quán:  HN https://youtu.be/fVMrrn18LM0   TVC tín nghĩa  https://youtu.be/OUkZp9_lgXU   Tổng đài

09 Th5 2017

Hoà Mi Mi

Họ và tên: Hoà Mi Mi Mã số: N06 Năm sinh: 1995 Quê quán: Hà Nội Sản phẩm : https://www.youtube.com/watch?v=zXyiD1_bsv0 TVC  https://youtu.be/7Tg0I5Y5lUY Tổng đài https://youtu.be/ddr_hxmTh8g    Tin Tức tách https://youtu.be/-H9RvVTFxiM   PHát loa 

09 Th5 2017

Thanh Thanh Hà

Họ và tên: Thanh Thanh Hà Mã số:  N01 Quê quán: Hà Nội Sản phẩm: https://youtu.be/l2m_95c_I5c https://youtu.be/p-9sngyvA-g   TVC Hà Dương

09 Th5 2017

Thuận The Voice

Họ và tên: Thuận The Voice Mã số: GN06 Năm sinh: 1995 Quê quán: Hà Nội Team anh Tuấn Hưng https://www.youtube.com/watch?v=b5E4AIVqiNM&t=5s    https://youtu.be/enx73aqiDDs  điện máy  https://www.youtube.com/watch?v=LrQ6LACl-Fc  Thời   Đức Huy https://www.youtube.com/watch?v=MZCYJokh5Iw   Du học  https://www.youtube.com/watch?v=IDEFC_MC3aY  Tài liệu TC https://www.youtube.com/watch?v=KHrgTHwTHVU   Điện máy

25 Th4 2017

Phương VOV

Họ và tên : Tạ Hồng Anh Địa chỉ : Hà Nội Tuổi 30 Mã : PVOV Sản phẩm thu âm : https://www.youtube.com/watch?v=BJJc94t41mc   

25 Th4 2017

Trâm Phan

Họ và tên : Trâm Phan Địa chỉ : HCM Tuổi : 22 Mã : Sản phẩm thu âm :  https://www.youtube.com/watch?v=OUiWzw7j4m8  

Contact Me on Zalo