Chuyển tới nội dung

Talent thu âm quảng cáo Tuệ Tâm

le dieu anh

Talent thu âm quảng cáo Thy Thy Phan

le dieu anh

Họ và tên: Lê Tuệ Tâm

Mã số:

Quê quán: HCM

Năm sinh: 1993

Sản phẩm đã thực hiện:

 https://www.youtube.com/watch?v=ETtkI9CGI2A  T1

https://www.youtube.com/watch?v=fCI41VC3RzA   T2

  Talents thu âm quảng cáo Hoàng Hồng Diệu