Talent thu âm quảng cáo Hoà Mi Mi

Talent thu âm quảng cáo Hoà Mi Mi với chất giọng khoẻ khoắn truyền cảm phù hợp thu âm quảng cáo các shop bán hàng

Họ và tên: Hoà Mi Mi

Mã số: N06

Năm sinh: 1995

Quê quán: Hà Nội

Sản phẩm :

https://www.youtube.com/watch?v=zXyiD1_bsv0 TVC 

https://youtu.be/7Tg0I5Y5lUY Tổng đài

https://youtu.be/ddr_hxmTh8g    Tin Tức tách

https://youtu.be/-H9RvVTFxiM   PHát loa 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *