Talents thu âm quảng cáo Châu Anh với giọng nhẹ nhàng mềm mại đã từng hợp tác thu âm tổng đài eximbank.

Họ và tên:  Châu Ánh

Mã số: N09

Quê quán:  HCM

Sản phẩm https://www.youtube.com/watch?v=vKJPzj0uH6c