Gương mặt

Sandy Hoài Lam

Họ và tên: Sandy Hoài Lam Mã số:  N10 Năm sinh: 1994 Quê quán: HCM https://youtu.be/N0-8e4Ib9Mk   Sandy https://youtu.be/N0-8e4Ib9Mk  https://youtu.be/BiNrP_x0qsg 

Hoà Châu Ánh

Họ và tên: Hoà Châu Ánh Mã số: N09 Quê quán:  HCM Sản phẩm https://www.youtube.com/watch?v=vKJPzj0uH6c

Thanh Thanh Hà

Họ và tên: Thanh Thanh Hà Mã số:  N01 Quê quán: Hà Nội Sản phẩm: https://youtu.be/l2m_95c_I5c https://youtu.be/p-9sngyvA-g   TVC Hà Dương

Trâm Phan

Họ và tên : Trâm Phan Địa chỉ : HCM Tuổi : 22 Mã : Sản phẩm thu âm :  https://www.youtube.com/watch?v=OUiWzw7j4m8  

Contact Me on Zalo