Chuyển tới nội dung

Talent thu âm quảng cáo Thanh Thanh Hà

nguyen ngoc lam

Talent thu âm quảng cáo Thanh Thanh Hà

ta hong anh

Họ và tên: Thanh Thanh Hà

Mã số:  N01

Quê quán: Hà Nội

Sản phẩm:

https://youtu.be/l2m_95c_I5c

https://youtu.be/p-9sngyvA-g   TVC Hà Dương

  Talents thu âm quảng cáo Hoàng Hồng Diệu