Talents thu âm quảng cáo Hoàng Hồng Diệu với giọng đa sắc màu truyền cảm từng đọc cho rất nhiều thương hiệu nổi tiếng .

 

Họ và tên: Hoàng Diệu Hồng

Mã số: N05

Quê quán: Hà Nội

Sản phẩm: 

https://www.youtube.com/watch?v=HJV1IzZ9UY4 TVC 

https://www.youtube.com/watch?v=lk7D9KZHHk0    Trà Sữa 

https://www.youtube.com/watch?v=tPQYRlpOHvs  Omen            https://www.youtube.com/watch?v=J8HPRnXL3cc  Any study    

https://www.youtube.com/watch?v=w6ozmtMrqm4 NC