Talent thu âm quảng cáo Trâm Phan

Talent thu âm quảng cáo Trâm Phan với giọng miền nam ngọt ngào.

Họ và tên : Trâm Phan

Địa chỉ : HCM

Tuổi : 22

Mã :

Sản phẩm thu âm :  https://www.youtube.com/watch?v=OUiWzw7j4m8  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *