phòng thu âm bài hát

nguyen van hoang

Talent thu âm quảng cáo Hoàng Nguyên

Talent thu âm quảng cáo Hoàng Nguyên có nhiều kinh nghiệm thu âm quảng cáo, thu âm tổng đài. Họ và tên : Hoàng Nguyên Địa chỉ : Hà Nội Mã : GN05 https://www.youtube.com/watch?v=RVZrgtkIZYE    Khương tân  www.youtube.com/watch?v=lK_48hMtkCg   Ô tô https://www.youtube.com/watch?v=cvfY11co74g  TVC BIỂN BAC https://www.youtube.com/watch?v=C60k9cskK90  TVC https://www.youtube.com/watch?v=7BkQuevTzfg  Kang  https://www.youtube.com/watch?v=oDFS9YnY90U  KPI https://www.youtube.com/watch?v=1V82MeIKQik&t=37s  

trinh trong tuan

Talent thu âm quảng cáo Tuân Trinh

Talent thu âm quảng cáo Tuân Trinh giọng trung tuổi, có kỹ năng thu âm quảng cáo, thu âm tổng đài.  GIọng trầm ấm truyền cảm. Họ và tên : TTuân Trinh Địa chỉ : Bắc Ninh Tuổi :32 Sản phẩm thu âm https://www.youtube.com/watch?v=ch8O_sEQD9k Biển Bạc https://www.youtube.com/watch?v=2XNmUtZKF9U    TVC https://youtu.be/R5uT_QcZyHY   Điện máy  https://youtu.be/64HIRQUPg-s     …

Talent thu âm quảng cáo Tuân Trinh Read More »