Talent thu âm quảng cáo Thuận The Voice

Talent thu âm quảng cáo Thuận The Voice với chất giọng khoẻ khắn, tông 9 nốt phù hợp với thu âm quảng cáo kêu gọi cộng đồng

Họ và tên: Thuận The Voice

Mã số: GN06

Năm sinh: 1995

Quê quán: Hà Nội

Team anh Tuấn Hưng

https://www.youtube.com/watch?v=b5E4AIVqiNM&t=5s  

 https://youtu.be/enx73aqiDDs  điện máy 

https://www.youtube.com/watch?v=LrQ6LACl-Fc  Thời   Đức Huy

https://www.youtube.com/watch?v=MZCYJokh5Iw   Du học 

https://www.youtube.com/watch?v=IDEFC_MC3aY  Tài liệu TC

https://www.youtube.com/watch?v=KHrgTHwTHVU   Điện máy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *