thuam.com.vn

Talent thu âm quảng cáo Tuân Trinh

Talent thu âm quảng cáo Tuân Trinh giọng trung tuổi, có kỹ năng thu âm quảng cáo, thu âm tổng đài.  GIọng trầm ấm truyền cảm.

Họ và tên : TTuân Trinh

Địa chỉ : Bắc Ninh

Tuổi :32

Sản phẩm thu âm

https://www.youtube.com/watch?v=ch8O_sEQD9k Biển Bạc

https://www.youtube.com/watch?v=2XNmUtZKF9U    TVC

https://youtu.be/R5uT_QcZyHY   Điện máy  https://youtu.be/64HIRQUPg-s     Siêu thị phát loa

https://www.youtube.com/watch?v=R_0Eb5paYWE  Ngạn

Scroll to Top