Talent thu âm quảng cáo Tuân Trinh giọng trung tuổi, có kỹ năng thu âm quảng cáo, thu âm tổng đài.  GIọng trầm ấm truyền cảm.

Họ và tên : TTuân Trinh

Địa chỉ : Bắc Ninh

Tuổi :32

Sản phẩm thu âm

https://www.youtube.com/watch?v=ch8O_sEQD9k Biển Bạc

https://www.youtube.com/watch?v=2XNmUtZKF9U    TVC

https://youtu.be/R5uT_QcZyHY   Điện máy  https://youtu.be/64HIRQUPg-s     Siêu thị phát loa

https://www.youtube.com/watch?v=R_0Eb5paYWE  Ngạn