thuam.com.vn

Talent thu âm quảng cáo Mỹ Linh Trần

Talent thu âm quảng cáo Mỹ Linh Trần với giọng đọc truyền cảm thu âm quảng cáo TVc

Họ và tên: Mỹ Linh Trần

Mã: N02

Năm sinh: 1995

Quê quán:  HN

https://youtu.be/fVMrrn18LM0   TVC tín nghĩa 

https://youtu.be/OUkZp9_lgXU   Tổng đài

Scroll to Top