Tag phòng thu âm bài hát

Talent thu âm quảng cáo Hoàng Nguyên

Talent thu âm quảng cáo Hoàng Nguyên có nhiều kinh nghiệm thu âm quảng cáo, thu âm tổng đài. Họ và tên : Hoàng Nguyên Địa chỉ : Hà Nội Mã : GN05    Khương tân  www.youtube.com/watch?v=lK_48hMtkCg   Ô tô…

Talent thu âm quảng cáo Tuân Trinh

Talent thu âm quảng cáo Tuân Trinh giọng trung tuổi, có kỹ năng thu âm quảng cáo, thu âm tổng đài.  GIọng trầm ấm truyền cảm. Họ và tên : TTuân Trinh Địa chỉ : Bắc Ninh Tuổi :32 Sản…